Komanda tərzi

Power Source Team

Güc Mənbə Komandası

Liyuan annual meeting style

Liyuan illik görüş tərzi

Liyuan team annual meeting style

Liyuan komandasının illik toplantı tərzi

Group photo of Liyuan team

Liyuan komandasının qrup şəkli

Group photo of Liyuan team2

Liyuan komandasının qrup şəkli

Liyuan Team Fire Drill

Liyuan Komandası Yanğın Təlimi

Liyuan team style

Liyuan komanda tərzi

Liyuan Fire Drill

Liyuan Yanğın Qazması