Korporativ albom

Liyuan Battery Industrial Park

Liyuan Batareya Sənaye Parkı

Liyuan Battery started its work with great success

Liyuan Batareyası öz işinə böyük uğurla başladı

Liyuan battery office style

Liyuan batareya ofis tərzi

Liyuan Battery Office

Liyuan Batareya Ofisi

Power Source Office

Enerji Mənbə Ofisi

Liyuan Battery Culture Wall

Liyuan Batareya Mədəniyyəti Divarı

Liyuan Culture Wall

Liyuan Mədəniyyət Divarı

Liyuan battery roll core area

Liyuan batareya rulonunun əsas sahəsi

Liyuan battery welding area

Liyuan batareya qaynaq sahəsi

Liyuan battery testing room

Liyuan batareya sınaq otağı